Joanna Zeyland

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Magdaleny Hryhorowicz

W dniu 27 czerwca 2016 r. o godzinie 12.00 w Sali seminaryjnej 3.45 Katedry Agronomii w Biocentrum Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Magdaleny Hryhorowicz pod tytułem „Hamowanie odpowiedzi immunologicznej z udziałem komórek NK na potrzeby ksenotransplantacji”. Promotorem pracy był prof. nadzw. dr hab. Daniel Lipiński, promotorem pomocniczym dr hab. Joanna Zeyland z Katedry Biochemii i Biotechnologii UP w Poznaniu, a Recenzentami prof. dr hab. Barbara Gajda z Instytutu Zootechniki – PIB w Balicach oraz prof. dr hab. Anna Goździcka-Józefiak z Zakładu Wirusologii Molekularnej Instytutu Biologii Eksperymentalnej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Obronę prowadził Przewodniczący Komisji prof. dr hab. Ryszard Słomski. W skład Komisji wchodzili ponadto: prof. dr hab. Andrzej Guranowski (nieobecny), prof. dr hab. Cezary Mądrzak, dr hab. Michał Jasiński z Katedry Biochemii i Biotechnologii, dr hab.

Strony

Subskrybuj RSS - Joanna Zeyland