Rozstrzygnięcie konkursu na najlepszą pracę o tematyce konopnej, 2018

wrz
05

Decyzją kapituły, konkurs na najlepsza pracę naukową o tematyce konopnej wygrała nasza magistrantka pani Maja Kapska na podstawie pracy pt.: “Ocena wpływu ekstraktów z roślin Cannabis sativa na aktywność apoptotyczną komórek człowieka”. Praca została wykonana w ramach projektu ONKOKAN pod kierunkiem dr inż. Agnieszki Nowak-Terpiłowskiej. Więcej informacji

Serdecznie gratulujemy!

Dodał: admin czytaj więcej

Mgr Tomasz Cłapa stypendystą Miasta Poznania i beneficjentem projektu NCN. 2018

sie
05
Kapituła Nagrody Naukowej Miasta Poznania pod przewodnictwem prof. dr hab. Stanisława Lorenca przyznała Nagrodę Naukową prof. dr hab. Edwardowi Balcerzanowi za monografię naukową "Literariness. Models, gradations, experiments" (przeł. Soren Gauger) wydaną w serii "Studies in Modern Polish Literature and Culture" przez wydawnictwo Peter Lang, Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien, 2016. Przyznano również stypendia dla 12 młodych badaczy z poznańskiego środowiska naukowego, które mogą pochwalić się imponującym dorobkiem naukowym. Wśród stypendystów znalazł się mgr Tomasz Cłapa (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu/ biochemia/ biotechnologia), nagrodzony za badania dotyczące wpływu różnych materiałów na wybrane grupy bakterii oraz badania różnych próbek środowiskowych zasiedlanych przez bakterie.
Dodał: admin czytaj więcej

Obrona pracy doktorskiej mgr inż. Karoliny Jarzyniak, 25.06.2018

cze
27

W dniu 25 czerwca br. w Biocentrum odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Karoliny Jarzyniak pt. "Analiza funkcjonalna wybranych transporterów ABCG Medicago truncatula, zaangażowanych w modulację oddziaływań symbiotycznych". Promotorem rozprawy był dr hab. Michał Jasiński z naszej Katedry, promotorem pomocniczym dr Joanna Banasiak z Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN, a recenzentami prof. dr hab. Wacław Orczyk z Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin PIB w Radzikowie oraz dr hab. Justyna Wiśniewska z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Celem pracy doktorskiej było określenie funkcji transporterów ABCG w oddziaływaniach symbiotycznych roślin bobowatych z rizobiami. Oceniana rozprawa uzyskała również wyróżnienie. Serdecznie gratulujemy!

Dodał: admin czytaj więcej

Strony

Subskrybuj Katedra Biochemii i Biotechnologii RSS

innowacyjna gospodarkalogo UEinfrastruktura i środowisko