Dydaktyka.

Przedmioty prowadzone przez Katedrę Biochemii i Biotechnologii w roku akademickim 2018/2019

 

Przedmiot

Wydział

Kierunek

Semestr

Prowadzący wykłady

Prowadzący ćwiczenia

Białka

(Biochemia białek, Alergia i alergeny)

Rolnictwa i Bioinżynierii

Biotechnologia

I stopnia

zimowy

II rok

dr hab. K. Nuc

dr M. Szalata

 

Biochemia

Rolnictwa i Bioinżynierii

Biotechnologia

I stopnia

Zimowy

II rok

prof. dr hab. C. Mądrzak

dr hab. D. Narożna

dr hab. P. Pudełko

dr hab. J. Zeyland

dr A. Nowak-Terpiłowska

mgr inż. M. Kupc

mgr inż. P. Skrzydlewski

mgr inż. J. Michalski

mgr inż. D. Nikodem

Biochemia

Rolnictwa i Bioinżynierii

Ekoenergetyka

Stacjonarne I stopnia

Zimowy

II rok

dr J. Zimny

dr J. Zimny

Biochemia

Rolnictwa i Bioinżynierii

Rolnictwo

Stacjonarne I stopnia

Zimowy

II rok

dr hab. D. Narożna

dr hab. J. Zeyland

mgr inż. J. Michalski

mgr inż. D. Nikodem

Biochemia

Rolnictwa i Bioinżynierii

Rolnictwo

Niestacjonarne I stopnia

Zimowy

II rok

dr hab. K. Pudełko

mgr inż. M. Kupc

mgr inż. P. Skrzydlewski

Biochemia

Rolnictwa i Bioinżynierii

Ochrona Środowiska

I stopnia

Zimowy

II rok

dr hab. D. Narożna

dr J. Zimny

Biochemia

Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu

Ogrodnictwo/Medycyna Roślin

Stacjonarne I stopnia

Zimowy

II rok

dr J. Zimny

Dr J. Perła-Kajan

Biochemia

Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu

Ogrodnictwo

Niestacjonarne I stopnia

Zimowy

II rok

dr J. Zimny

dr J. Zimny

Biologia molekularna i komórkowa

Rolnictwa i Bioinżynierii

Biotechnologia

I stopnia

Letni

II rok

prof. dr hab. C. Mądrzak

dr hab. K. Nuc

dr hab. K. Nuc

dr hab. M. Pietrowska-Borek

dr hab. K. Pudełko

dr hab. Ł. Wolko

mgr P. Olejnik

Biologiczne bazy danych

Rolnictwa i Bioinżynierii

Biotechnologia

I stopnia

Letni

II rok

 

dr hab. Ł. Wolko

Biotechnologia

Rolnictwa i Bioinżynierii

Rolnictwo

Stacjonarne I stopnia

Zimowy

III rok

dr hab. J. Zeyland

mgr P. Śledziński

mgr P. Olejnik

Biotechnologia

Rolnictwa i Bioinżynierii

Rolnictwo

Niestacjonarne I stopnia

Zimowy

III rok

dr hab. J. Zeyland

mgr P. Śledziński

Biotechnologia medyczna

Rolnictwa i Bioinżynierii

Biotechnologia

II stopnia

Letni

Prof. R. Słomski

dr A. Nowak-Terpiłowska

Biotechnologia w produkcji roślinnej

specjalizacja Biotechnologia roślin

Rolnictwa i Bioinżynierii

Biotechnologia

II stopnia

Letni

I rok

dr hab. M. Jasiński

dr inż. K. Jarzyniak

Diagnostyka molekularna

specjalizacja Diagnostyka genetyczna

Rolnictwa i Bioinżynierii

Biotechnologia

II stopnia

Letni

I rok

prof. dr hab. R. Słomski

dr M. Szalata

Enzymologia

Rolnictwa i Bioinżynierii

Biotechnologia

I stopnia

Letni

II rok

dr hab. M. Pietrowska-Borek

dr hab. M. Pietrowska-Borek

mgr J. Dobrogojski

mgr inż. M. Kupc

Frakcjonowanie biopolimerów

specjalizacja Diagnostyka genetyczna

Rolnictwa i Bioinżynierii

Biotechnologia

II stopnia

Zimowy

II rok

dr hab. J. Zeyland

dr hab. J. Zeyland

mgr P. Śledziński

Genetyczne bazy danych

specjalizacja Diagnostyka genetyczna

Rolnictwa i Bioinżynierii

Biotechnologia

II stopnia

Zimowy

II rok

 

dr hab. Ł. Wolko

Genetyka molekularna i epigenetyka

(Genetyka molekularna)

Rolnictwa i Bioinżynierii

Biotechnologia

I stopnia

Letni

III rok

prof. dr hab. R. Słomski

 

Genetic engineering

Medycyny Weterynaryjnej i Naauk o Zwierzzętach

Animal Production Management

II stopnia

Zimowy

III rok

prof. dr hab. R. Słomski

dr A. Nowak-Terpiłowska

Genomika roślin

specjalizacja Biotechnologia roślin

Rolnictwa i Bioinżynierii

Biotechnologia

II stopnia

Letni

II rok

dr hab. Ł. Wolko

 

Immunologia

Rolnictwa i Bioinżynierii

Biotechnologia

I stopnia

Letni

III rok

dr M. Szalata

dr M. Szalata

mgr inż. P. Olejnik

mgr inż. J. Michalski

mgr inż. D. Nikodem

Inżynieria białek

Rolnictwa i Bioinżynierii

Biotechnologia

I stopnia

Letni

III rok

dr hab. K. Nuc

dr hab. K. Nuc

Inżynieria genetyczna

Rolnictwa i Bioinżynierii

Biotechnologia

I stopnia

Zimowy

III rok

prof. dr hab. R. Słomski

dr hab. D. Lipiński

dr M. Hryhorowicz

mgr inż. N. Mazurkiewicz

mgr inż. P. Śledziński

Kontrola ekspresji genów

specjalizacja Biotechnologia roślin

Rolnictwa i Bioinżynierii

Biotechnologia

II stopnia

Zimowy

II rok

dr hab. K. Nuc

 

Kultury tkankowe i komórkowe

Rolnictwa i Bioinżynierii

Biotechnologia

I stopnia

Letni

III rok

dr hab. M. Jasiński

dr inż. K. Jarzyniak

Metodologia pracy doświadczalnej

Rolnictwa i Bioinżynierii

Biotechnologia

II stopnia

Letni

I rok

dr J. Zimny

 

Nanobiotechnologia

specjalizacja Diagnostyka genetyczna

Rolnictwa i Bioinżynierii

Biotechnologia

II stopnia

Zimowy

II rok

dr M. Szalata

 

Organizmy modelowe

Rolnictwa i Bioinżynierii

Biotechnologia

I stopnia

Zimowy

II rok

dr M. Szalata

 

Przemysłowe kultury komórkowe i tkankowe

Rolnictwa i Bioinżynierii

Biotechnologia

II stopnia

Zimowy

II rok

dr hab. M. Jasiński

dr hab. M. Jasiński

dr inż. K. Jarzyniak

Recent advances in genetic diagnostics

specjalizacja Diagnostyka genetyczna

Rolnictwa i Bioinżynierii

Biotechnologia

II stopnia

Letni

I rok

prof. R. Słomski

dr M. Szalata

dr A. Nowak-Terpiłowska

Recent advances in plant biotechnology

specjalizacja Biotechnologia roślin

Rolnictwa i Bioinżynierii

Biotechnologia

II stopnia

Letni

I rok

dr hab. M. Jasiński

dr hab. M. Pietrowska-Borek

dr inż. K. Jarzyniak

Regulacje prawne w biotechnologii

Rolnictwa i Bioinżynierii

Biotechnologia

I stopnia

Zimowy

III rok

dr M. Szalata

 

Seminarium magisterskie

specjalizacja Biotechnologia roślin

Rolnictwa i Bioinżynierii

Biotechnologia

II stopnia

Letni

I rok

 

dr hab. D. Narożna

Seminarium magisterskie

specjalizacja Biotechnologia roślin

Rolnictwa i Bioinżynierii

Biotechnologia

II stopnia

Zimowy

II rok

 

prof. dr hab. C. Mądrzak

Seminarium magisterskie

specjalizacja Biotechnologia roślin

Rolnictwa i Bioinżynierii

Biotechnologia

II stopnia

Letni

II rok

 

dr hab. D. Narożna

Seminarium magisterskie

specjalizacja Diagnostyka genetyczna

Rolnictwa i Bioinżynierii

Biotechnologia

II stopnia

Letni

I rok

 

dr hab. J. Zeyland

Seminarium magisterskie

specjalizacja Diagnostyka genetyczna

Rolnictwa i Bioinżynierii

Biotechnologia

II stopnia

Zimowy

II rok

 

dr hab. J. Zeyland

Seminarium magisterskie

specjalizacja Diagnostyka genetyczna

Rolnictwa i Bioinżynierii

Biotechnologia

II stopnia

Letni

II rok

 

dr hab. D. Lipiński

Wirusologia molekularna

Rolnictwa i Bioinżynierii

Biotechnologia

I stopnia

Zimowy

IV rok

dr M. Galbas

dr inż. A. Nowak-Terpiłowska

Wprowadzenie do biochemii środowiska

(wprowadzenie do biochemii środowiska, techniki biochemiczne)

Rolnictwa i Bioinżynierii

Biotechnologia

I stopnia

Zimowy

II rok

dr hab. K. Pudełko

dr hab. D. Narożna

 

Podstawy chemii 

Rolnictwa i Bioinżynierii 

Inżyniera rolnicza
I stopnia 

Zimowy
I rok 

dr hab. D. Narożna 

dr J. Perła-Kajan

Podstawy chemii 

Rolnictwa i Bioinżynierii 

Inżyniera rolnicza

Niestacjonarne
I stopnia 

Zimowy
II rok 

dr hab. D. Narożna 

dr J. Perła-Kajan

Podstawy chemii 

Rolnictwa i Bioinżynierii 

Informatyka i agroinżynieria
I stopnia 

Zimowy
II rok 

dr hab. D. Narożna 

dr J. Perła-Kajan

Chemia ogólna

Rolnictwa i Bioinżynierii 

Rolnictwo

I stopnia

Zimowy
II rok 

dr hab. D. Narożna 

dr J. Perła-Kajan

Chemia ogólna

Rolnictwa i Bioinżynierii 

Rolnictwo

Niestacjonarne I stopnia

Zimowy
II rok 

dr hab. D. Narożna 

dr J. Perła-Kajan

Chemia organiczna

Rolnictwa i Bioinżynierii 

Ochrona środowiska

I stopnia

Letni
II rok 

dr hab. D. Narożna

dr J. Perła-Kajan

 

Konsultacje

Prowadzący zajęcia

Termin

Pokój

Dr inż. Magdalena Hryhorowicz

10.30-11.30 wtorek

3.15 II piętro

dr inż. Karolina Jarzyniak

12.00-13.00 piątek

1.16 parter

Dr hab. Jasiński Michał

12.00-13.00 wtorek

1.19 parter

Dr hab. Daniel Lipiński, prof. nadzw.

11.00-13.00 piątek

3.06 II piętro

Prof. dr hab. Cezary Mądrzak

14.30-15.30 czwartek

1.14 parter

Dr hab. Dorota Narożna

13.00-14.00 poniedziałek

1.16 parter

Dr inż. Agnieszka Nowak-Terpiłowska

10.00-11.00 czwartek

3.06 II piętro

Dr hab. Katarzyna Nuc

11.00-12.00 czwartek

3.08 II piętro

Dr Joanna Perła-Kajan

11.00-12.00 poniedziałek

2.13 I piętro

Dr hab. Małgorzata Pietrowska-Borek

10.00-11.00 wtorek

2.10 I piętro

Dr hab. Krzysztof Pudełko

11.30-12.30 wtorek

1.15 parter

Prof. dr hab. Ryszard Słomski

10.30-11.30 wtorek

3.03 II piętro

Dr Marlena Szalata

12.30-13.30 wtorek

3.09 II piętro

Dr hab. Łukasz Wolko

12.00-13.00 wtorek

3.08 II piętro

Dr hab. Joanna Zeyland

11.30-12.30 wtorek

3.06 II piętro

Dr inż. Jarosław Zimny

11.00-12.00 wtorek

2.10 I piętro

mgr Jędrzej Dobrogojski

10.00-11.00 środa

 

mgr Małgorzata Kupc

8.30-9.30 wtorek

2.27 I piętro

Mgr inż. Natalia Mazurkiewicz

13.00-14.00 wtorek

3.17 II piętro

mgr inż. Jakub Michalski

11.30-12.30 wtorek

 

mgr inż. Damian Nikodem

11.30-12.30 poniedziałek

 

Mgr inż. Piotr Olejnik

10.00-11.00 środa

3.16 II piętro

mgr Paweł Skrzydlewski

0.00-10.00 wtorek

2.27 I piętro

Mgr inż. Paweł Śledziński

15.00-16.00 czwartek

3.13 II piętro

 

innowacyjna gospodarkalogo UEinfrastruktura i środowisko