Dydaktyka

Przedmioty prowadzone przez Katedrę Biochemii i Biotechnologii w roku akademickim 2019/2020

 

Przedmiot

Wydział

Kierunek

Semestr

Prowadzący wykłady

Prowadzący ćwiczenia

Białka

(Biochemia białek, Alergia i alergeny)

Rolnictwa i Bioinżynierii

Biotechnologia

I stopnia

zimowy

II rok

prof. UPP dr hab. K. Nuc

dr hab. M. Szalata

 

Biochemia

Rolnictwa i Bioinżynierii

Biotechnologia

I stopnia

Zimowy

II rok

prof. dr hab. C. Mądrzak

prof. UPP dr hab. D. Narożna

dr hab. P. Pudełko

prof. UPP dr hab. J. Zeyland

dr A. Nowak-Terpiłowska

Biochemia

Rolnictwa i Bioinżynierii

Ekoenergetyka

Stacjonarne I stopnia

Zimowy

II rok

dr J. Zimny

dr J. Zimny

Biochemia

Rolnictwa i Bioinżynierii

Rolnictwo

Stacjonarne I stopnia

Zimowy

II rok

prof. UPP dr hab. D. Narożna

dr inż. T. Cłapa

mgr inż. J. Michalski

dr inż. A. Nowak-Terpiłowska

Biochemia

Rolnictwa i Bioinżynierii

Rolnictwo

Niestacjonarne I stopnia

Zimowy

II rok

dr hab. K. Pudełko

 

Biochemia

Rolnictwa i Bioinżynierii

Ochrona Środowiska

I stopnia

Zimowy

II rok

prof. UPP dr hab. D. Narożna

mgr D. Nikodem

dr J. Zimny

Biochemia

Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu

Ogrodnictwo/Medycyna Roślin

Stacjonarne I stopnia

Zimowy

II rok

dr J. Zimny

dr J. Zimny

Biochemia

Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu

Ogrodnictwo

Niestacjonarne I stopnia

Zimowy

II rok

dr J. Zimny

dr J. Zimny

Biologia molekularna i komórkowa

Rolnictwa i Bioinżynierii

Biotechnologia

I stopnia

Letni

II rok

prof. dr hab. C. Mądrzak

prof. UPP dr hab. K. Nuc

prof. UPP dr hab. K. Nuc

dr hab. M. Pietrowska-Borek

dr hab. K. Pudełko

mgr inż. P. Olejnik

Biologiczne bazy danych

Rolnictwa i Bioinżynierii

Biotechnologia

I stopnia

Letni

II rok

 

dr hab. Ł. Wolko

Biotechnologia

Rolnictwa i Bioinżynierii

Rolnictwo

Stacjonarne I stopnia

Zimowy

III rok

prof. UPP dr hab. J. Zeyland

dr inż. A. Nowak-Terpiłowska

Biotechnologia

Rolnictwa i Bioinżynierii

Rolnictwo

Niestacjonarne I stopnia

Zimowy

III rok

prof. UPP dr hab. J. Zeyland

mgr D. Nikodem

mgr inż. N. Ryczek

Biotechnologia medyczna

Rolnictwa i Bioinżynierii

Biotechnologia

II stopnia

Letni

dr hab. M. Szalata

dr hab. M. Szalata

dr T. Cłapa

mgr inż. O. Włoczkowska

Biotechnologia w produkcji roślinnej

specjalizacja Biotechnologia roślin

Rolnictwa i Bioinżynierii

Biotechnologia

II stopnia

Letni

I rok

dr hab. M. Jasiński

dr inż. K. Jarzyniak

Diagnostyka molekularna

specjalizacja Diagnostyka genetyczna

Rolnictwa i Bioinżynierii

Biotechnologia

II stopnia

Letni

I rok

dr hab. M. Szalata

dr hab. M. Szalata

dr T. Cłapa

Enzymologia

Rolnictwa i Bioinżynierii

Biotechnologia

I stopnia

Letni

II rok

dr hab. M. Pietrowska-Borek

dr hab. M. Pietrowska-Borek

mgr J. Dobrogojski

Frakcjonowanie biopolimerów

specjalizacja Diagnostyka genetyczna

Rolnictwa i Bioinżynierii

Biotechnologia

II stopnia

Zimowy

II rok

prof. UPP dr hab. J. Zeyland

prof. UPP dr hab. J. Zeyland

mgr inż. N. Ryczek

Genetyczne bazy danych

specjalizacja Diagnostyka genetyczna

Rolnictwa i Bioinżynierii

Biotechnologia

II stopnia

Zimowy

II rok

 

dr hab. Ł. Wolko

Genetyka molekularna i epigenetyka

(Genetyka molekularna)

Rolnictwa i Bioinżynierii

Biotechnologia

I stopnia

Letni

III rok

dr hab. M. Szalata

 

Genomika roślin

specjalizacja Biotechnologia roślin

Rolnictwa i Bioinżynierii

Biotechnologia

II stopnia

Letni

II rok

dr hab. Ł. Wolko

 

Immunologia

Rolnictwa i Bioinżynierii

Biotechnologia

I stopnia

Letni

III rok

dr hab. M. Szalata

dr hab. M. Szalata

dr inż. T. Cłapa

mgr inż. D. Nikodem

Inżynieria białek

Rolnictwa i Bioinżynierii

Biotechnologia

I stopnia

Letni

III rok

prof. UPP dr hab. K. Nuc

prof. UPP dr hab. K. Nuc

Inżynieria genetyczna

Rolnictwa i Bioinżynierii

Biotechnologia

I stopnia

Zimowy

III rok

prof. dr hab. R. Słomski

prof. dr hab. D. Lipiński

dr M. Hryhorowicz

mgr inż. N. Ryczek

Kontrola ekspresji genów

specjalizacja Biotechnologia roślin

Rolnictwa i Bioinżynierii

Biotechnologia

II stopnia

Zimowy

II rok

prof. UPP dr hab. K. Nuc

 

Kultury tkankowe i komórkowe

Rolnictwa i Bioinżynierii

Biotechnologia

I stopnia

Letni

III rok

dr hab. M. Jasiński

dr inż. K. Jarzyniak

Metodologia pracy doświadczalnej

Rolnictwa i Bioinżynierii

Biotechnologia

II stopnia

Letni

I rok

dr J. Zimny

dr J. Zimny

Nanobiotechnologia

specjalizacja Diagnostyka genetyczna

Rolnictwa i Bioinżynierii

Biotechnologia

II stopnia

Zimowy

II rok

dr hab. M. Szalata

 

Organizmy modelowe

Rolnictwa i Bioinżynierii

Biotechnologia

I stopnia

Zimowy

II rok

dr hab. M. Szalata

 

Przemysłowe kultury komórkowe i tkankowe

Rolnictwa i Bioinżynierii

Biotechnologia

II stopnia

Zimowy

II rok

dr hab. M. Pietrowska-Borek

dr hab. M. Pietrowska-Borek

dr inż. K. Jarzyniak

Recent advances in genetic diagnostics

specjalizacja Diagnostyka genetyczna

Rolnictwa i Bioinżynierii

Biotechnologia

II stopnia

Letni

I rok

dr hab. M. Szalata

 

dr A. Nowak-Terpiłowska

Recent advances in plant biotechnology

specjalizacja Biotechnologia roślin

Rolnictwa i Bioinżynierii

Biotechnologia

II stopnia

Letni

I rok

dr hab. M. Jasiński

dr hab. M. Jasiński

Regulacje prawne w biotechnologii

Rolnictwa i Bioinżynierii

Biotechnologia

I stopnia

Zimowy

III rok

dr hab. M. Szalata

 

Seminarium magisterskie

specjalizacja Biotechnologia roślin

Rolnictwa i Bioinżynierii

Biotechnologia

II stopnia

Letni

I rok

 

prof. UPP dr hab. D. Narożna

Seminarium magisterskie

specjalizacja Biotechnologia roślin

Rolnictwa i Bioinżynierii

Biotechnologia

II stopnia

Zimowy

II rok

 

prof. dr hab. C. Mądrzak

Seminarium magisterskie

specjalizacja Biotechnologia roślin

Rolnictwa i Bioinżynierii

Biotechnologia

II stopnia

Letni

II rok

 

prof. UPP dr hab. D. Narożna

Seminarium magisterskie

specjalizacja Diagnostyka genetyczna

Rolnictwa i Bioinżynierii

Biotechnologia

II stopnia

Letni

I rok

 

prof. UPP dr hab. J. Zeyland

Seminarium magisterskie

specjalizacja Diagnostyka genetyczna

Rolnictwa i Bioinżynierii

Biotechnologia

II stopnia

Zimowy

II rok

 

prof. UPP dr hab. J. Zeyland

Seminarium magisterskie

specjalizacja Diagnostyka genetyczna

Rolnictwa i Bioinżynierii

Biotechnologia

II stopnia

Letni

II rok

 

prof. dr hab. D. Lipiński

Wirusologia molekularna

Rolnictwa i Bioinżynierii

Biotechnologia

I stopnia

Zimowy

IV rok

dr T. Cłapa

dr inż. A. Nowak-Terpiłowska

Wprowadzenie do biochemii środowiska

(wprowadzenie do biochemii środowiska, techniki biochemiczne)

Rolnictwa i Bioinżynierii

Biotechnologia

I stopnia

Zimowy

II rok

prof. UPP dr hab. D. Narożna

dr hab. K. Pudełko

 

Podstawy chemii

Rolnictwa i Bioinżynierii

Inżyniera rolnicza
I stopnia

Zimowy
I rok

prof. UPP dr hab. D. Narożna

dr J. Perła-Kajan

Podstawy chemii

Rolnictwa i Bioinżynierii

Informatyka stosowana
I stopnia

Zimowy
II rok

prof. UPP dr hab. D. Narożna

dr J. Perła-Kajan

Chemia ogólna

Rolnictwa i Bioinżynierii

Rolnictwo

I stopnia

Zimowy
II rok

prof. UPP dr hab. D. Narożna

dr J. Perła-Kajan

Chemia ogólna

Rolnictwa i Bioinżynierii

Rolnictwo

Niestacjonarne I stopnia

Zimowy
II rok

prof. UPP dr hab. D. Narożna

mgr inż. O. Włoczkowska

Chemia organiczna

Rolnictwa i Bioinżynierii

Ochrona środowiska

I stopnia

Letni
II rok

prof. UPP dr hab. D. Narożna

dr J. Perła-Kajan

Bioinformatics

Rolnictwa i Bioinżynierii

MSc study in Biotechnology

II stopnia

Zimowy

I rok

dr hab. Ł. Wolko

 

dr hab. Ł. Wolko

Cytogenetics and Chromosome Engineering

Rolnictwa i Bioinżynierii

MSc study in Biotechnology

II stopnia

Letni

I rok

 

dr inż. A. Nowak-Terpiłowska

Genetic Engineering

Rolnictwa i Bioinżynierii

MSc study in Biotechnology

II stopnia

Zimowy

I rok

prof. dr hab. D. Lipiński

prof. UPP dr hab. K. Nuc

dr hab. Ł. Wolko

 

prof. dr hab. D. Lipiński

prof. UPP dr hab. K. Nuc

dr hab. Ł. Wolko

dr inż. M. Hryhorowicz

dr inż. A. Nowak-Terpiłowska

mgr inż. P. Olejnik

mgr inż. N. Ryczek

Industrial Applications of Cell and Tissue Cultures

Rolnictwa i Bioinżynierii

MSc study in Biotechnology

II stopnia

Zimowy

I rok

dr hab. M. Jasiński

 

dr inż. K. Jarzyniak

Plant biotechnology

Rolnictwa i Bioinżynierii

MSc study in Biotechnology

II stopnia

Letni

I rok

dr hab. M. Jasiński

dr inż. T. Cłapa

dr inż. K. Jarzyniak

 

Konsultacje

Prowadzący zajęcia

Termin

Pokój

 

   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
   

 

 

innowacyjna gospodarkalogo UEinfrastruktura i środowisko