Mgr Tomasz Cłapa stypendystą Miasta Poznania i beneficjentem projektu NCN. 2018 | Katedra Biochemii i Biotechnologii

Mgr Tomasz Cłapa stypendystą Miasta Poznania i beneficjentem projektu NCN. 2018

Kapituła Nagrody Naukowej Miasta Poznania pod przewodnictwem prof. dr hab. Stanisława Lorenca przyznała Nagrodę Naukową prof. dr hab. Edwardowi Balcerzanowi za monografię naukową "Literariness. Models, gradations, experiments" (przeł. Soren Gauger) wydaną w serii "Studies in Modern Polish Literature and Culture" przez wydawnictwo Peter Lang, Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien, 2016. Przyznano również stypendia dla 12 młodych badaczy z poznańskiego środowiska naukowego, które mogą pochwalić się imponującym dorobkiem naukowym. Wśród stypendystów znalazł się mgr Tomasz Cłapa (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu/ biochemia/ biotechnologia), nagrodzony za badania dotyczące wpływu różnych materiałów na wybrane grupy bakterii oraz badania różnych próbek środowiskowych zasiedlanych przez bakterie. Więcej informacji.
 
Mgr Tomasz Cłapa uzyskał również finasowanie w ramach projektu PRELUDIUM 14. 2017/27/N/NZ1/00950 "Synergistyczne działanie cieczy jonowych i antybiotyków na wzrost, powstawanie biofilmu oraz przeżywalność Pseudomonas aeruginosa" w latach 2018-2021. Jako miejsce realizacji wskazana została nasza Katedra.
 
Serdecznie gratulujemy!

innowacyjna gospodarkalogo UEinfrastruktura i środowisko