Posiedzenie Państw Stron Konwencji o Zakazie Stosowania Broni Biologicznej, Genewa, 4-7.12.2018

W dniach 4-7 grudnia 2018 r. odbyło się posiedzenie Państw Stron Konwencji o Zakazie Stosowania Broni Biologicznej. Spotkanie, któremu przewodniczył Ljupčo Jivan Gjorgjinski z Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii, odbyło się w Pałacu Narodów ONZ w Genewie. Program konferencji określonej jako międzysesyjna w latach 2018-2020, miał na celu omówienie i promowanie wspólnego rozumienia i skutecznego działania na rzecz wzmocnienia wdrażania wszystkich artykułów Konwencji w celu lepszego reagowania na bieżące wyzwania. Spotkanie uwzględniało sprawozdania merytoryczne z posiedzenia ekspertów, które odbyło się w sierpniu 2018 r. Omówiono również sprawy finansowania Organizacji Narodów Zjednoczonych przez Państwa Strony. Nie było informacji o naruszeniu Konwencji, natomiast od czasu do czasu pojawiały się aspekty polityczne dotyczące Ameryki Środkowej oraz Ukrainy i Rosji.
Polska delegacja składała się z osób reprezentujących Ministerstwo Spraw Zagranicznych, na czele delegacji stał Ambasador Zbigniew Czech ze Stałego Przedstawicielstwa Polski przy ONZ w Genewie, Minister Mirosław Broiło ze Stałego Przedstawicielstwa Polski przy ONZ w Genewie oraz Sylwia Cugier z Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Ponadto w obradach uczestniczyli Agnieszka Dalbiak i Joanna Rybak z Ministerstwa Środowiska, Paulina Gonciarz z Ministerstwa Obrony Narodowej, Eliza Jaśkowska z Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii oraz prof. Ryszard Słomski z Instytutu Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk. W spotkaniach brała udział również dr Marlena Szalata z Fundacji na rzecz rozwoju Biotechnologii i Genetyki POLBIOGEN, reprezentująca NGO.

 

Polska delegacja

Ostatni dzień Spotkania Państw Stron Konwencji o Zakazie Stosowania Broni Biologicznej. Na zdjęciu od lewej Minister Mirosław Broiło, Eliza Jaśkowska, Sylwia Cugier, Joanna Rybak, Agnieszka Dalbiak, Marlena Szalata i Ryszard Słomski