I Konferencja Żywienie a Zdrowie Prokreacyjne, Poznań, 15.11.2019

W dniu 15 listopada odbyła się w Poznaniu I Konferencja Żywienie a Zdrowie Prokreacyjne Kobiety, skupiająca lekarzy ginekologów, dietetyków, farmaceutów i genetyków. Konferencja rozpoczęła się od wykładu prof. dr hab. Ryszarda Słomskiego i dotyczyła epigenetycznych możliwości regulacji ekspresji genów. Prof. Słomski przedstawił również wyniki własnych badań metylacji DNA w odniesieniu do modeli zwierzęcych, jak również badań nowotworów czy bliźniąt jednej płci urodzonych w ośrodku poznańskim. W kolejnych wystąpieniach wielokrotnie odnoszono się do przedstawionego wykładu. O olbrzymim zainteresowaniu tematyką konferencji może świadczyć udział wykładowców m.in. z Warszawy, Chorzowa, Łodzi, Lublina, Gdańska, Szczecina (w tym rektora Uniwersytetu Medycznego w Warszawie - prof. dr hab. n. med. Mirosława Wielgosia). Ośrodek poznański był również szeroko reprezentowany, m.in. przez organizatorów – prof. dr hab. Agnieszkę Seremak-Mrozikiewicz i prof. dr hab. n. med. Krzysztofa Drewsa z Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, jak również prowadzących sesje prof. UPP dr hab. Agatę Chmurzyńską czy prof. dr hab. n. med. Bogusława Czernego. Tematyka Konferencji dotyczyła gospodarki żelazem, otyłości ciężarnych, witamin, witaminy D i witamin B, folianów, choliny, wariantów genetycznych, nutrigenomiki, zbilansowanej diety ciężarnych, wielonienasyconych kwasów tłuszczowych w żywieniu ciężarnych, programowania wewnątrzmacicznego, jak również adjuwantów w farmakologicznym leczeniu czy znaczenia mikrobioty jelitowej. Konferencja cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem 250 uczestników. Z naszej Katedry, oprócz prof. Słomskiego, w konferencji wzięły udział mgr Olga Utyro, dr Joanna Perła-Kaján oraz dr hab. Marlena Szalata.

 

Konferencja logo

Wykład inauguracyjny

Prof. Ryszard Słomski przedstawia wykład dotyczący epigenetycznej regulacji genów