Wolontariusze z KBiB wspierają Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną

W działaniach Uniwersytetu Przyrodniczego wspierających zwalczanie epidemii wywoływanej wirusem SARS-CoV-2 biorą czynny udział koledzy z naszej Katedry.

Wśród osób, które wspierają Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w pracach laboratoryjnych oraz ewidencyjno-biurowych są nasi pracownicy: dr Joanna Perła-Kajan i mgr Małgorzata Marszałek, a także doktoranci: mgr Olga Utyro i mgr Olga Włoczkowska oraz mgr Jędrzej Doborogojski i  mgr Łukasz Witucki.

fot. Łukasz i Jędrzej gotowi do pracy w laboratorium.

Doświadczenie i umiejętności, które nabyli w trakcie realizacji badań naukowych, a zwłaszcza znajomość technik stosowanych w trakcie wykrywania wirusa SARS-CoV-2 (izolacja RNA, RT-PCR) teraz pozwoliły im na czynne uczestnictwo w procesie diagnostycznym. To nie jest łatwa praca, ale tak ważna i potrzebna.

Dziękujemy za bezinteresowność i odwagę! Jesteśmy z Was dumni!