Obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Olgi Utyro

W dniu 17 czerwca 2020 r. odbyła się obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Olgi Utyro. Uroczystość miała miejsce w Instytucie Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu; z powodu epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2 była także transmitowana on-line.

Mgr inż Olga Utyro przygotowała rozprawę pt. „Hiperhomocysteinemia, Dynamika Telomerów, Markery Senescencji, BLMH, GLOD4 i Choroba Alzheimera: Badania na Ludziach i Modelach Mysich”. Praca powstała pod kierunkiem prof. dr hab. Hieronima Jakubowskiego afiliowanego przy Rutgers University, Newark, NJ, USA oraz przy Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu i była recenzowana przez prof. dr hab. n. med. Jerzego Leszka z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu oraz prof. dr hab. Pawła Jagodzińskiego z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

Streszczenie oraz recenzje są dostępne na stronie internetowej IChB (https://www.ibch.poznan.pl/pl/side-pl/doktoraty-habilitacje/). Obrona zakończyła się wnioskiem do Rady Naukowej Instytutu o nadanie mgr inż. Oldze Utyro stopnia naukowego doktora Nauk Chemicznych w dyscyplinie naukowej - Biochemia oraz wyróżnienie rozprawy.
 

Olgo, serdecznie Ci gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!