Badania własne. Młodzi naukowcy

Nr

Temat 

Wykonawca

507.181.39

Modyfikacja genetyczna linii komórkowych świni z wykorzystaniem technologii CRISPR/Cas9. 2018

Dr inż. Magdalena Hryhorowicz

507.181.40

Analiza integracji genu CD47 człowieka z genomem potencjalnie transgenicznych świni domowych (Sus scrofa) przy zastosowaniu technik biologii molekularnej. 2018

Mgr inż. Natalia Mazurkiewicz

507.181.41

Ocena aktywności apoptotycznej komórek nowotworowych linii PC-3 poddawanych działaniu ekstraktów z roślin Cannabis sativa za pomocą metody luminometrycznej. 2018

Mgr inż. Paweł Śledziński

507.181.42

Uzyskanie konstrukcji genetycznych do analizy aktywności promotorów genów ze szlaku biosyntezy cytokinin u Medicago truncatula. 2018

Mgr inż. Karolina Jarzyniak

507.181.43

Przygotowanie konstrukcji genowych w celu wyciszenia ekspresji wybranych genów kodujących cyklofiliny Lotus japonicus z zastosowaniem systemu CRISPR/Cas9. 2018

Mgr inż. Przemysław Olejnik

507.173.92

Ocena wpływu natężenia światła UV na profil kannabinoidów w kulturach in vitro. 2017

Mgr inż. Tomasz Wróbel

507.173.91

Ocena wpływu czystego kannabidolu (CBD) na żywotność, morfologię oraz aktywność apopfotyczną linii komórkowej raka prostaty PC-3. 2017

Mgr inż. Paweł Śledziński

507.173.90

Zaprojektowanie i przygotowanie konstrukcji genowej z genem CD 47 człowieka oraz konstrukcji służących do cięcia miejsca Rosa 26 przez nukleazę Cas 9. 2017

Mgr inż. Natalia Mazurkiewicz

507.173.89

Przygotowanie konstrukcji genowych do modyfikacji komórek świni z wykorzystaniem technologii CRISPR/Cas9. 2017

Dr inż. Magdalena Hryhorowicz

507.181.42

Ocena wpływu syntetycznego kannabidolu (CBD) na żywotność i morfologię linii komórkowej rak piersi MDA-MB-231. 2016

Mgr inż. Paweł Śledziński

507.181.41

Ocena wpływu natężenia światła LED na profil kannabinoidów konopi w kulturach in vitro. 2016

Mgr inż. Tomasz Wróbel

507.181.40

Cytogenetyczne i cytometryczne analizy linii komórkowych pochodzących od świń transgenicznych stworzonych na potrzeby ksenotransplantacji. 2016

Dr inż. Agnieszka Nowak

507.181.65

Opracowanie i charakterystyka konstrukcji genowych dla podwyższenia zawartości sacharozy w tytoniu i sorgo. 2015

Mgr inż. Małgorzata Marszałek

507.181.64

Uzyskanie transgenicznych hodowli zawiesinowych tytoniu BY2 wykazujących ekspresję genu kodującego MtABCG10. 2015

Mgr inż. Wanda Biała

507.181.63

Półilościowe analizy zmian poziomu ekspresji genów MtABCG pod wpływem infekcji bakteriami Sinorhizobium meliloti w celu wyłonienia genów potencjalnie zaangażowanych w relacje symbiotyczne. 2015

Mgr inż. Karolina Jarzyniak

507.181.62

Analiza ekspresji na poziomie mRNA wybranych genów zaangażowanych w odpowiedź immunologiczną metodą RT-PCR. 2015

Mgr inż. Magdalena Hryhorowicz

507.181.61

Analiza genetycznie modyfikowanych roślin sorgo i tytoniu przy użyciu fluorescencyjnej hybrydyzacji in situ (FISH). 2015

Dr inż. Agnieszka Nowak

507.181.31

Analiza ekspresji metodą RT-PCR. 2014

Mgr Magdalena Hryhorowicz

507.181.30

Zastosowanie standardowych metod hodowlanych, urządzenia PANSys3000 oraz cytometrii przepływowej do analizy linii komórkowych zwierząt genetycznie modyfikowanych. 2014

Dr Agnieszka Nowak

507.181.93

Wewnątrzkomórkowa lokalizacja flolaktonazy tkankowej zwanej białkiem podobnym do hydrolazy bifenylu i walacylowirazy. 2013

Dr Jarosław Zimny

507.181.94

Uzyskanie genetycznie modyfikowanych bakterii Escherichia coli zdolnych do przekształcania glicerolu do 1,3-propanodiolu. 2013

Mgr inż. Hanna Przystałowska

507.181.95

Analiza występowania wariantów sekwencji w wybranych genach supresorowych, protoonkogenach oraz genach uczestniczących w regulacji cyklu komórkowego i procesach zapalnych u chorych ze zróżnicowanym rakiem tarczycy (DTC) w oparciu o techniki wysoce wydajnego sekwencjonowania. 2013

Mgr inż. Szymon Hryhorowicz

507.181.96

Mechanizmy regulacji oraz funkcja wybranych transporterów ABC w modulacji oddziaływań roślina – mikroorganizm na przykładzie Medicago truncatula. 2013

Mgr inż. Karolina Jarzyniak

507.181.53

Sekwencjonowanie genomu mitochondrialnego wybranych gatunków zwierząt z rodziny krętorogich; porównawcza analiza filogenetyczna. 2012

Dr Joanna Zeyland

507.181.55

Degradacja N-homocysteinylowanych białek. 2012

Dr Jarosław Zimny

507.181.55

Uzyskanie genetycznie modyfikowanych bakterii Escherichia coli zdolnych do przekształcenia glicerolu do 1,3-propanodiolu. 2012

Mgr inż. Hanna Przystałowska

507.181.56

Wykrywanie i monitorowanie obecności transgenów oparte o powierzchniowy rezonans plazmowy. 2012

Mgr inż. Karol Tuśnio

507.181.57

Analiza występowania wariantów w wybranych genach supresorowych, protoonkogenach oraz genach uczestniczących w regulacji cyklu komórkowego w procesach zapalnych u chorych ze zróżnicowanym rakiem tarczycy w oparciu o techniki wysoce wydajnego sekwencjonowania. 2012

Mgr inż. Szymon Hryhorowicz

507.181.58

Rozwijanie systemów do wprowadzania konstrukcji genowych na potrzeby transgenezy z wykorzystaniem nanotechnik. 2012

Mgr inż. Bartosz Grześkowiak

507.181.59

Sekwencjonowanie nowej generacji jako narzędzie w poszukiwaniu wariantów genetycznych odpowiedzialnych za indywidualną reakcję pacjentów na działania anestetyków. 2012

Mgr inż. Oliwia Zakerska

507.181.11

Modyfikacje genetyczne genomu świni domowej na potrzeby ksenotransplantacji. 2011

A. Nowak

507.181.8

Sekwencjonowanie genomu mitochodnrialnego tura. Analiza filogenetyczna oraz opracowanie metodyki pracy z materiałem archiwalnym. 2011

J. Zeyland

507.181.9

Polimorfizm genów metabolizmu tkanki kostnej a podatność na osteoporozę. 2011

N. Drwęska

507.181.10

Uzyskanie genetycznie modyfikowanych bakterii Escherichia coli zdolnych do przekształcenia glicerolu do 1,3-propanodiolu. 2011

H. Przystałowska

507.181.6

Identyfikacja białek drożdżowych oddziałujących z N-homocysteinylowanymi białkami. 2011

J. Zimny

397/R/81/W

Opracowanie metody specyficznej izolacji N-homocysteinylowanych białek z materiału biologicznego. 2008-2011

J. Zimny

398/R/81/W

Przygotowanie konstrukcji genowych dla potrzeb ksenotransplantacji. 2008-2011

J. Zeyland

399/R/81/W

Badanie lokalizacji różnych cyklofilin Lotus japonicus. 2008-2010

K. Nuc

419/R/81/W

Badanie ekspresji genu nukleozydazy 5′-metylotioadenozyny łubinu żółtego. 2009-2010

E. Bretes

420/R/81/W

Analiza polimorfizmu genów metabolizmu tkanki kostnej w diagnostyce podatności na osteoporozę w populacji polskiej. 2009-2011

N. Drwęska

innowacyjna gospodarkalogo UEinfrastruktura i środowisko