ZAKŁAD BIOCHEMII

Kierownik

  

Prof. zw. dr hab. Andrzej Guranowski

tel. 61-848-7201, pok. 2.09

e-mail guranow@up.poznan.pl

 


Profesor wizytujący

   

Prof. dr hab. Hieronim Jakubowski

tel. 61-848-7201, pok. 2.13

e-mail jakubows@njms.rutgers.edu

 


Adiunkci

 

Dr hab. Małgorzata Pietrowska-Borek

tel. 61-848-7204, pok. 2.10

email gospi@up.poznan.pl

 

Dr Joanna Suszyńska-Zajczyk

tel. 61-848-7587, pok. 2.08

e-mail suszynsk@up.poznan.pl

 

Dr Jarosław Zimny

tel. 61-848-7204, pok. 2.10

e-mail zimny@up.poznan.pl

 


Specjaliści i referenci naukowo-techniczni

 

Dr Joanna Perła-Kaján

tel. 61-848-7208, pok. 2.13, 2.27

e-mail kajan@up.poznan.pl

 

Mgr inż. Anna Wojdyła-Mamoń

tel. 61-848-7208, pok. 2.13, 2.27

e-mail awojdyla@up.poznan.pl


Doktoranci

 

Mgr inż. Marianna Sassek

tel. 61-848-7587, pok. 2.08

e-mail milulilu@wp.pl

 

Mgr inż. Olga Utyro

tel. 61-848-7208, pok. 2.13, 2.27

e-mail olga.utyro@gmail.com

 

Mgr Łukasz Witucki

tel. 61-848-7587, pok. 2.08

e-mail lukwitucki@gmail.com

 

Mgr inż. Jacek Wróblewski

tel. 61-848-7208, pok. 2.13, 2.27

e-mail jacek.wroblewski.jr@gmail.com