WMUROWANIE KAMIENIA WĘGIELNEGO POD BIOCENTRUM

W dniu 14 września 2010 r. odbyło się o godz. 12 uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego. Akt erekcyjny podpisali  Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego pan Leszek Wojtasiak, JM Rektor prof. dr hab. Grzegorz Skrzypczak, Prorektor ds. Kadr i Rozwoju Uczelni prof. dr hab. Czesław Szafrański, Dziekan Wydziału Rolnictwa i Bioinżynierii prof. dr hab. Wiesław Koziara, Kanclerz Uniwersytetu Przyrodniczego pan Zbigniew Szalaty oraz Zastępca Kanclerza pan Marek Klimecki. Firma Skanska reprezentowana była przez Dyrektora Oddziału pana Rafała Jaworowicza oraz Kierownika budowy pana Marcina Gulczyńskiego. Podpis złożyli również projektanci pani Hanna Kurka i pan Piotr Kostka. W imieniu przyszłych użytkowników Biocentrum wypowiedział się kierownik Katedry Biochemii i Biotechnologii prof. dr hab. Ryszard Słomski. Na uroczystość przybyli również przedstawiciele uczelni poznańskich oraz pracownicy i doktoranci naszej Katedry. Pogoda wprawdzie nie sprzyjała uroczystości, ale członkom naszej Katedry udało się zwiedzić przeznaczony dla nas budynek Biocentrum. Zdjęcia zostały udostępnione przez prof. dr hab. Andrzeja Guranowskiego z naszej Katedry.

Budowa Biocentrum, widok od ulicy Chłopskiej

Budowa Biocentrum, widok od ulicy Dojazd

JM Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego prof. dr hab. Grzegorz Skrzypczak w towarzystwie pani Lidii Golik

Władze Uczelni i zaproszeni goście

JM Rektor informuje o Biocentrum

Władze województwa

Przedstawiciel firmy Skanska mgr Rafał Jaworowicz i architekt Piotr Kostka

Projekt Biocentrum

Zastępca Kanclerza ds Funduszy Strukturalnych Robert Fabiański przedstawia szczegóły

Podpisanie aktu erekcyjnego

Podpisanie aktu erekcyjnego

Zaproszeni goście

Przyszli użytkownicy

JM Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w obecności Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego pana Leszka Wojtasiaka i Kanclerza Uniwersytetu Przyrodniczego pana Zbigniewa Szalatego

Pani Kwestor Barbara Gierszewska-Szrajber i Prorektor poprzedniej kadencji prof. dr hab. Janusz Nowacki (pierwszy z prawej)

Poświęcenie aktu erekcyjnego

Miejsce wmurowania

JM Rektor wmurowuje akt erekcyjny

Akt erekcyjny

Prof. dr hab. Stanisław Kozłowski oraz architekci Hanna Kurka i Piotr Kostka

Prof. Ryszard Słomski dziękuje w imieniu przyszłych użytkowników

Pracownicy Katedry Biochemii i Biotechnologii – przyszli użytkownicy

Pracownicy Katedry Biochemii i Biotechnologii – przyszli użytkownicy

Tagi: 
Kategoria: