“PAKT DLA WIEDZY” Prace nad homocysteiną prof. Hieronima Jakubowskiego wśród polskich odkryć o szczególnym znaczeniu

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wspólnie z organizacjami i instytucjami reprezentującymi środowiska biznesu, nauki i mediów powołało w ubiegłym roku „Pakt dla Wiedzy”, którego celem jest promocja „wiedzy jako jedynego trwałego źródła wzrostu gospodarczego”. W piątym numerze biuletynu informacyjnego „Fundusze na Naukę i Szkolnictwo Wyższe” Leszek Rafalski, przewodniczący Rady Głównej Jednostek Badawczo—Rozwojowych, jeden z sygnatariuszy Paktu wśród polskich odkryć o szczególnym znaczeniu wymienił prace prof. Hieronima Jakubowskiego nad homocysteiną jako wyznacznikiem zagrożeń chorobowych w organizmie. Prof. Jakubowski jest pracownikiem naszej Katedry, a badaniami homocysteiny zajmuje się od wielu lat. Według prof. Rafalskiego „Szczególne znaczenie mają dla mnie te odkrycia i wynalazki, które stanowią siłę napędową rozwoju cywilizacyjnego, a jednocześnie nie szkodzą życiu i zdrowiu człowieka, a wręcz przyczyniają się do polepszenia ludzkiej egzystencji”.

Tagi: 
Kategoria: 
Załącznik: