Archiwum

BUDOWA BIOCENTRUM

lip
01

31. maja 2010 r. została podpisana umowa na realizację budowy Biocentrum. Nowa siedziba Katedry powstaje w ramach projektu „Budowa BIOCENTRUM Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu wraz z wyposażeniem” nr UDA-RPWP.05.01.00-30-008/09-00, realizowanego z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Priorytet V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 5.1 Infrastruktura Szkolnictwa Wyższego. Mury budynku już wystają z gruntu, pojawiają się pierwsze okna. Więcej informacji na stronie Aktualności Sekcji ds. Funduszy Strukturalnych naszej Uczelni.

Dodał: admin czytaj więcej

FIRST INTERNATIONAL CONFERENCE ON THE RESTORATION OF ENDANGERED AND EXTINCT ANIMALS JASTRZĘBIEC KOŁO WARSZAWY 17-19 maja 2010 r.

maj
20

W dniach 17-19 maja odbyła się w Jastrzębcu k. Warszawy pierwsza międzynarodowa konferencja poświęcona wymierającym i wymarłym gatunkom zwierząt „First International Conference on the Restoration of Endangered and Extinct Animals”. Organizatorem Kongresu jest polskie środowisko naukowe – Katedra Biochemii i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN oraz Polska Fundacja Odtworzenia Tura. W Komitecie Organizacyjnym i Naukowym zasiadają osobistości naukowe, między innymi Keith Campbell, twórca słynnej owcy Dolly. Konferencja była pierwszą tego typu konferencją na Świecie przedstawiającą wyniki badań i podejmującą dyskusję nad tak ważnymi i aktualnymi problemami. W Konferencji wzięło udział ponad 100 uczestników z Polski i zagranicy. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.biodiversity.pl oraz na stronie.

Prof. Edward Dymnicki – dyrektor Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu i prof. Ryszard Słomski otwierają konferencję

Uczestnicy byli bardzo zainteresowani przedstawianymi zagadnieniami

Dr Joanna Zeyland i dr Anna Woźniak zajmowały się rejestracją uczestników. Można było zaopatrzyć się w bardzo ciekawe materiały dostarczone również przez uczestników konferencji

Dodał: admin czytaj więcej

RUSZA BUDOWA BIOCENTRUM

lis
25

W ostatnich dniach grudnia 2009 r. podpisana została z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego Umowa na dofinansowanie projektu: "Budowa Biocentrum Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu wraz z wyposażeniem" - V oś priorytetowa WRPO – Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, działanie 5.1 Infrastruktura szkolnictwa wyższego, którego głównym celem jest – "Rozwój kapitału ludzkiego oraz wzmocnienie spójności społecznej regionu na rzecz wzrostu zatrudnienia" oraz główne zamierzenia: zwiększenie dostępności i poprawa jakości kształcenia na poziomie wyższym.

Dodał: admin czytaj więcej

Strony

Subskrybuj RSS - Archiwum

innowacyjna gospodarkalogo UEinfrastruktura i środowisko