prof. Ryszard Słomski

Profesor Ryszard Słomski delegatem Polski na posiedzenie ONZ w Genewie dotyczące Konwencji o Broni Biologicznej

Zjazd krajów sygnatariuszy Konwencji o Broni Biologicznej (Meeting of States Parties to the Biological Weapons Convention, BWC) odbył się w siedzibie ONZ w Genewie w dniach 14-18.12.2015 r. Było to ostatnie spotkanie tego typu, poprzedzone sierpniowym spotkaniem ekspertów (Meeting of Experts, 10-14.08.2015), przed zaplanowaną na 2016 r. Konferencją Przeglądową (Review Conference). Obradom przewodniczył ambasador Mazlan Muhammad z Malezji, asystowali mu Ambasador Węgier György Molnár i Ambasador Holandii Henk Cor van der Kwast. Program konferencji został zamieszczony na stronach http://www.unog.ch/80256EE600585943/(httpPages)/52F94DF16E2C376EC1257EDE0033C774?OpenDocument.

Strony

Subskrybuj RSS - prof. Ryszard Słomski